Dzieci w trakcie kolejnych dni w przedszkolu z wielkim zaangażowaniem opowiadały o swoich zainteresowaniach. Podczas prezentacji okazywały wiele emocji i dzieliły się odczuciami. Z uwagą słuchały pytań rówieśników i odpowiadały na nie. Dzieci pokazały, że mają wiele pasji i zainteresowań, z którymi chętnie się dzielą.

Występ dla wielu przedszkolaków był nowym doświadczeniem, przezwyciężaniem własnych słabości oraz cennym źródłem wiedzy o otaczającej rzeczywistości.

Każde dziecko biorące udział w projekcie zostało nagrodzone gromkimi brawami, otrzymało pamiątkowy dyplom, książkę, pisaki oraz lizaka.

 

Serdecznie dziękujemy:

Dzieciom oraz Rodzicom za udział w projekcie.

Państwu Urszuli i Łukaszowi Wolskim za ufundowanie pisaków.

Państwu Joannie i Piotrowi Machaczce za ufundowanie książek.

Radzie Rodziców za przekazanie 132,09 zł na zakup lizaków.

Organizator: Katarzyna Krząścik

 

FOTOGALERIA