kundelek.avif

24 października z okazji Dnia Kundelka grupy średnia i starsza

odwiedzą Lecznicę Weterynaryjną w Czernichowie.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.30 i będą trwać do godz. 11.30.

Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej odzieży wierzchniej dostosowanej do pogody,

aby w tym dniu bezpiecznie mogły dojść do Lecznicy.

Grupa młodsza będzie miała zapewnione inne atrakcje

m.in. film o pieskach.