sposoby reagowania w sytuacjach różnych zagrożeń. Pan Sebastian ostrzegał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać. Zostały również przedstawione i przećwiczone zasady właściwego zachowania się podczas ataku psa. Dzieci po wysłuchaniu policyjnych rad, zadawały wiele interesujących pytań. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, na zakończenie Kierownik Posterunku Policji wręczył wszystkim dzieciom odblaski i kolorowanki. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, Pani Dyrektor przekazała pamiątkowy dyplom, a Przedszkolaki laurki z podziękowaniem.

 Serdecznie dziękujemy za spotkanie, przekazane wiadomości na długo pozostaną w naszej pamięci.