również, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale także pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Miały okazję do obejrzenia różnych elementów umundurowania takich jak, hełm, kamizelka taktyczna, słuchawki czy pas wojskowy. Mogły zobaczyć co znajduje się w wyposażeniu plecaka wojskowego. Rozmawiały również o samolotach i pojazdach niezbędnych na poligonie i w sytuacjach kryzysowych. Przedszkolaki z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowieści naszego Gościa i zadawały wiele pytań.
Wizyta Żołnierza była bardzo interesująca i na długi czas pozostanie w pamięci naszych Przedszkolaków. W podziękowaniu za spotkanie Pani Dyrektor przekazała dyplom, a dzieci z każdej Grupy piękne laurki.