Serdecznie zapraszamy Rodziców na Zebranie, które odbędzie się w przedszkolu

w dniu  22 listopada (środa) o godz. 17.00

W  programie Zebrania m.in.

  1. Logopedyczne badania przesiewowe – jak interpretować ? co jest normą, a co wadą wymowy ? - krótka prelekcja na w/w temat (ok. 10 min).
  2. Sprawy organizacyjne przedszkola tj. m.in.: ( ok. 10 min )  organizacja najbliższych imprez przedszkolnych  takich jak :  Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wigilia Przedszkolna - planowanie kolejnych atrakcyjnych dla dzieci wydarzeń zgodnie z Planem Rocznym Przedszkola.
  1. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Rady Rodziców – planowanie wydatków na II półrocze ( 10 min )
  2. Spotkanie w grupach z Nauczycielami : podsumowanie wyników prowadzonych obserwacji dzieci oraz wyników diagnozy przedszkolnej dz. 6 letnich ;  sprawy wychowawcze  grup  (ok. 30-45 min).

 

  Elżbieta Galos

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czernichowie