wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na misiu - maskotce. Dzieci pod czujnym okiem Pani Ratownik mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały także zapoznane ze sprzętem ratującym życie. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Na zakończenie wszystkie Przedszkolaki otrzymały dyplomy Małego Ratownika, poświadczające ukończenie szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.