potrzebne do badania zwierząt. Dowiedziały się, że zwierzęta tak jak dzieci mają swoje książeczki zdrowia - nawet ze zdjęciem. Niesamowitą przygodą było bezpośrednie spotkanie ze zwierzakami, Przedszkolaki miały okazję poznać żółwia, króliki i kozę. Dzieci mogły nie tylko dotknąć i pogłaskać zwierzaków, ale także karmić i posłuchać jak bije ich serduszko. Przedszkolaki brały aktywny udział w spotkaniu i chętnie korzystały z możliwości bezpośredniego kontaktu ze zwierzakami. Miały też możliwość obejrzenia zwierząt w miejscu ich mieszkania – stajni, widziały konie, krowy, kozy i owce. Po zakończeniu warsztatów każde dziecko otrzymało dyplom „Małego weterynarza”. Na koniec czekała na Przedszkolaki miła niespodzianka – Mikołaj na koniu i Elf, który obdarował ich słodyczami.

Dziękujemy pięknie Dyrekcji ZSRCKiU za możliwość udziału w tym jakże ciekawym spotkaniu! Warsztaty te na długo pozostaną w naszej pamięci!