W konkursie wzięło udział 12 Przedszkolaków z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Czernichów. W skład Jury weszli: Anna Rams - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie, Ewa Pajor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie, Dorota Machaczka - Inspektor w Urzędzie Gminy Czernichów i Barbara Rachoń - Nauczyciel. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań poezją, rozwijanie talentów recytatorskich i aktorskich u dzieci, a także promowanie zdrowego stylu życia. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie pokazały własną interpretację, a także świetnie poradziły sobie z pamięciowym opanowaniem długich wierszy. Konkurs oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych 3- 4 latki oraz 5-6 latki. Wybranie trzech pierwszych miejsc było nie lada wyzwaniem, jednakże żadne dziecko nie pozostało bez nagrody. W czasie obrad Jury, przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne z cyklu „Spotkanie z Misiem Ratownikiem”. W kategorii 3- 4 latki: I miejsce zajęła Alicja Jarosz lat 4 ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej, II miejsce Rita Pociecha lat 4 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu, III miejsce Adrianna Królikowska lat 4 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach. W kategorii 5-6 latki: I miejsce zajął Damian Marszałek lat 6 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czułówku, II miejsce zajęła Jadwiga Walczak lat 6 z Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, III miejsce zajęła Liwia Kapusta lat 5 z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie. Poza upominkami za trzy pierwsze miejsca, każdy uczestnik dostał dyplom i nagrodę za udział w Konkursie.