REGULAMIN KONKURSU

„Raz, dwa, trzy – przedszkolaki tworzą gry!”

 Cel konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka,
 • Wspólna zabawa i nauka z rodziną przy tworzeniu gry,
 • Rozwijanie kreatywności u dzieci i dorosłych,
 • Kształtowanie pojęć matematycznych,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Promowanie gier planszowych,
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez tworzenie gry,
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania podczas pracy z innymi członkami rodziny,
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

 Organizator Konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
 • Udział w konkursie jest bezpłatny

 Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie,
 • Gra powinna być dostosowana do wieku i możliwości dzieci przedszkolnych,
 • Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodziną (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) gry planszowej i jej zasad,
 • Praca powinna zawierać charakterystyczne cechy dla gry planszowej – instrukcję, planszę, pionki oraz tytuł,
 • Format planszy do gry: minimalny rozmiar - format A3, maksymalny rozmiar 1m ×1m, technika 2D (płaska), liczba graczy – dowolna
 • Opracowane zasady gry powinny być w formie załącznika lub w umieszczonej na planszy „instrukcji” .
 • Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy.
 • Pracę należy dostarczyć do przedszkola osobiście .
 • Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.
 • Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.
 • Termin składania prac konkursowych: do dnia 31.05.2024 r.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,  a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród. Osoby zgłaszające  prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Czernichowie.
 • Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 Ogłoszenie wyników Konkursu :

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 07.06.2024r.
 • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana i przedstawiona w przedszkolu. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom .

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia gry.