Nowoczesna nauka matematyki


Nowe technologie multimedialne i informatyczne nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia. Bazując na naturalnej ciekawości dzieci wprowadzamy w pracy dydaktycznej elementy nowoczesnych technologii. Grupa „Biedronek” z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej zdobywała wiedzę i utrwalała wiadomości z zakresu matematyki. Dzieci bardzo chętnie pokonywały kolejne wyzwania. Taka forma zajęć wyzwoliła u dzieci aktywność i ciekawość poznawczą, niezwykle przyciągnęła uwagę dzieci, polepszyła ich koncentrację. Niewątpliwie wpłynęła na większą skuteczność nauczania.