Interaktywne zabawy ze słowami

Dzieci doskonaliły swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania liter, dokonywania analizy i syntezy sylabowej, umiejętności czytania z wykorzystaniem internetowych gier edukacyjnych. „Biedronki” z zapałem rozwiązywały kolejne zadania, wzajemnie sobie pomagały i wspierały w działaniach. Nowoczesne technologie wspierają dzieci w umiejętności samokształcenia i korzystania z dostępnych źródeł. Przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie, w którym głównym narzędziem komunikacji jest technologia.