Państwowe Przedszkole w Czernichowie zostało zorganizowane w roku 1945 i prowadzone przez organizację CARITAS. Do 2008 mieściło się w budynku byłego Technikum Rolniczego Na początku swego istnienia miało charakter ochronki. Kierowniczka przedszkola była jednocześnie wychowawczynią. Dzieci w tym czasie spędzały czas na zabawach, poznawaniu piosenek i wierszyków. Od 1946 roku prowadziły przedszkole nauczycielki po pierwszym przygotowaniu w Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli, które mieściło się w Krakowie. Odtąd zajęcia w przedszkolu miały charakter planowy, dostosowany do rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
W 1949 roku na Wojewódzkiej Konferencji Wychowawczyń, nauczycielki już z pełnymi kwalifikacjami podjęły zobowiązanie prowadzenia zajęć w przedszkolu przez cały rok, uwzględniając dyżury w czasie wakacji.
Od 1952 roku, przedszkole funkcjonuje jako placówka 9-cio godzinna.
Do czerwca 2008 r. Samorządowe Przedszkole w Czernichowie mieściło się w dwóch różnych budynkach,a od 01.09.2008 siedzibą Przedszkola jest zmodernizowany budynek znajdujący się w centrum Czernichowa.
Przedszkole ma ogród a w pobliżu znajduje się park i las. Naszym podopiecznym gwarantujemy atmosferę akceptacji, życzliwości, która rozwija w dzieciach poczucie własnej wartości, uczy tolerancji. Przedszkole nasze oferuje dzieciom zajęcia i zabawy, które zapewniają wszystkim przedszkolakom różnorodne możliwości rozwojowe.