PROGRAM  ADAPTACYJNY
stosowany w Samorządowym Przedszkolu  w Czernichowie

 
MARZEC  
DOSTARCZANIE  RODZICOM  PEŁNEJ  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  PRACY  PRZEDSZKOLA
● umożliwienie  rodzicom zwiedzania budynku  przedszkolnego i  ogrodu
● zapoznanie  z  ramowym  rozkładem  dnia
● poinformowanie  o  formach  spędzania  czasu  przez  dziecko  w  przedszkolu

UZYSKANIE  MOŻLIWIE  JAK  NAJWIĘCEJ  INFORMACJI  O  DZIECKU  NA  PODSTAWIE :
● karty  zapisu  dziecka  do  przedszkola
● wywiadu  z  rodzicami

DNI  OTWARTE  ( w  wyznaczonym  terminie przez  dyrektora  przedszkola )
● poznanie  swoich nauczycielek
● zapoznanie  z salą  zabaw  , toaletą
● poznanie  szatni , wybór znaczka przez  dziecko

KWIECIEŃ
OGŁOSZENIE  LIST  PRZYJĘTYCH  DZIECI  ORAZ  INFORMACJI O ZEBRANIU Z RODZICAMI

MAJ
ZORGANIZOWANIE  SPOTKANIA  RODZICÓW  Z  NAUCZYCIELAMI  I  DYREKTOREM  PRZEDSZKOLA
● przedstawienie  różnych  możliwości  zmniejszania  kosztów  psychicznych dziecka w  okresie  adaptacji
● dostarczanie  rodzicom artykułów oraz podanie  literatury  dotyczącej problemów  adaptacyjnych

SIERPIEŃ
PRZYGOTOWANIE  PRZEDSZKOLA  DO  PRZYJĘCIA  DZIECI
● rada  pedagogiczna – omówienie  działań dotyczących  problemów adaptacyjnych
● rozmowa  instruktażowa  z  personelem  przedszkola
● przygotowanie  sal do  przyjęcia  dzieci – zadbanie  o  szczególnie  atrakcyjne zabawki
● opracowanie odpowiedniego  jadłospisu
● w wyznaczonym terminie -  zorganizowanie   dzieciom przyjętym i ich  rodzicom  możliwości wspólnej     zabawy  na  Sali  w  godz. dopołudniowych tj. od  9.00  do 10.30 , pod  opieką  nauczyciela przedszkola

WRZESIEŃ
ZAPEWNIENIE  DZIECIOM  POCZUCIA  BEZPIECZEŃSTWA
● skrócenie  pobytu  dziecka  w  przedszkolu
● umożliwienie przebywania  rodziców  z dzieckiem  wykazującym  trudności adaptacyjne , wspólne  z nim  zabawy
● umożliwienie  przebywania  z  rodzeństwem
● przynoszenie  swoich  ulubionych  przytulanek
● indywidualna  nauka  korzystania  z  toalety
● opracowanie  i  stosowanie  przez  nauczycielki  szczególnie  atrakcyjnych dla dzieci  form  pracy / metody pedagogiki  zabawy , formy  teatralne , itp. /
● stosowanie  jak  największej  ilości  zabaw  na  świeżym  powietrzu

WYMIANA  INFORMACJI  O  DZIECKU
●  codzienny  kontakt  nauczycielek z  rodzicami – ustalenie  kierunku pracy z  dzieckiem
●  zorganizowanie  zebrania z  rodzicami
●  umożliwienie  rodzicom  kontaktu  z  psychologiem  i  logopedą  przez pośrednictwo  przedszkola

W  CIĄGU  CAŁEGO  ROKU
DZIAŁANIA  TERAPEUTYCZNE I  KOMPENSACYJNE W  ZAKRESIE  WZMACNIANIA SFERY  EMOCJONALNEJ  DZIECKA
● wspomaganie działań  nauczyciela poradami  psychologa  i logopedy
● stały  kontakt  z  rodzicami  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań
● stosowanie muzyki i plastyki  jako  środków  wyciszających i  relaksacyjnych
● kształtowanie  u  dzieci  wiary w  siebie poprzez  akceptacje  i  dostosowanie wymagań  do  ich rzeczywistych  , indywidualnych  możliwości .