kw

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy

Panu Andrzejowi Zając

za pomoc w opiece nad dziećmi

podczas wyjazdu na wycieczkę

do kina ,,Kijów” na przedstawienie teatralne

pt. ,,Lokomotywa”.