KWIAT

Bardzo dziękujemy

Pani Małgorzacie Dybiec

za zasponsorowanie Klejów papierniczych do prac plastycznych dla dzieci