PROJEKT

współpracy Samorządowego Przedszkola

w Czernichowie z ZPO w Czernichowie

,, JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – BĘDĘ PIERWSZAKIEM ‘’

CEL OGÓLNY   PROJEKTU   I   JEGO ZAŁOŻENIA

         Celem ogólnym projektu i podjętych w ramach jego realizacji działań

jest przełamanie bariery jaką jest strach, niepewność dziecka w nowym

środowisku czyli w szkole.Projekt współpracy naszego przedszkola z tutejszą

szkołą ma za zadanie pomóc dziecku w pokonaniu lęków, obaw,

w bezstresowym przejściu z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły.

Cele szczegółowe :

 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia „progu” przedszkole – szkoła

 • Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

 • Wzajemne poznanie się przyszłych uczniów z nauczycielami

 • Poznanie przez rodziców przyszłych wychowawców –nauczycieli swoich dzieci

 • Zaznajomienie rodziców z właściwościami rozwojowymi dziecka osiągającymi

    „dojrzałość szkolną”

 • Wzbudzenie poczucia akceptacji

 • Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i organizacji zajęć edukacyjnych

    dla dzieci klas I-III

 • Zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem

  i ze szkołą

 • Integracja uczniów z przedszkolakami

    

   

           Tematyka projektu obejmuje następujące działania :

1.Wspólne rady pedagogiczne, spotkania koleżeńskie nauczycieli przedszkoli

i klas nauczania zintegrowanego – wymiana doświadczeń, informacji

2.Śledzenie losów absolwentów przedszkola poprzez coroczne badanie

ankietowe nauczycieli klas I – analiza uzyskanych informacji

3.Zapraszanie do organizacji przedszkolnych konkursów przedstawicieli

szkolnej rady pedagogicznej ( członkowie jury )

4.Organizacja spotkań , zebrań rodziców dzieci przedszkolnych z nauczycielami

kl.I-III, oraz dyrekcją szkoły

5.Organizowanie w przedszkolu przedświątecznych spotkań dzieci przedszkolnych

z najstarszych grup z uczniami kl.I i ich wychowawcami

6.Obdarowywanie się przez dzieci przedszkolne i szkolne własnoręcznie

przygotowanymi upominkami

7.Organizacja w szkole lekcji otwartych dla 6-5-latków z przedszkola

8.Zapoznanie dzieci przedszkolnych z pomieszczeniami jakie znajdują

się w budynku szkolnym, placem zabaw

9.Udział dzieci przedszkolnych w organizowanych w szkole przeglądach,

konkursach, teatrzykach

10.Organizacja w szkole tzw. ,, dni otwartych ‘’ dla rodziców przyszłych

absolwentów przedszkola

11.Udział nauczycieli przyszłych klas I w uroczystym pożegnaniu dzieci

z najstarszych grup , symboliczne przejęcie ich pod swoją opiekę