DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI”

przy Samorządowym Przedszkolu

 w Czernichowie

CEL OGÓLNY PROJEKTU I JEGO ZAŁOŻENIA

 

     Dyskusyjny Klub Książki powstał w ramach projektu Polskiego Instytutu Książki oraz we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czernichowie.

     Założenie Klubu miało na celu ukazanie dzieciom w wieku przedszkolnym wartości jakie niesie ze sobą literatura w postaci bajek, opowiadań, wierszy, a także informacji o otaczającym ich Świecie.

     Poprzez prace DKK dzieci mają możliwość rozwoju swojej wiedzy, języka,  wyobraźni, a także poznania prawidłowych postaw społeczno – moralnych.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie zainteresowania książką

- rozwijanie wiedzy dzieci

- pobudzanie wyobraźni

- poznawanie postaw społeczno – moralnych

- pobudzanie pozytywnych emocji

- odczuwanie przyjemności z poznawania i czytania książek

- poznanie twórców książek

- twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek

- zachęcanie Rodziców do spędzania czasu z dziećmi w towarzystwie książki

- rozwijanie u dzieci poszanowania książek i dbania o ich estetyczny wygląd

 

Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki obejmuje następujące działania:

 

1. Systematyczne zapoznawanie dzieci z książkami zarówno o tematyce bajkowej     

  jak i z  książkami rozwijającymi wiedzę dzieci

2. Prowadzenie rozmów, dyskusji na temat treści poznawanych książek

3. Udział dzieci w konkursach recytatorskich opartych na literaturze dziecięcej

4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, których tematy zostały oparte na

  literaturze dla dzieci

5. Organizacja wystaw prac plastycznych dzieci, ilustrujących treść poznanych

  książek, na terenie przedszkola oraz w innych instytucjach o charakterze

  kulturalnym ( Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie, Wojewódzka

  Biblioteka w Krakowie)

6. Spotkania z autorami książek dla dzieci

7. Zacieśnianie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną

8. Angażowanie dzieci starszych w pomoc przy oprawianiu książek

9. Zachęcanie przedszkolaków do przynoszenia, do przedszkola książek z

  domowych biblioteczek