ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

I.Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:

- chodzenie, bieganie,

- podskoki i skoki obunóż i na jednaj nodze,

- zeskoki,

- czołganie się,

- ćwiczenia równoważne,

- ćwiczenia rąk,

- chwyty i rzuty itp.

II.Wykonywanie czynności samoobsługowych.

 

III. Ćwiczenia manualne:

Nawlekanie korali.
Przewlekanie sznurowadła, sznurka.
Wyginanie z drutu.
Szycie, wyszywanie.
Wycinanie nożycami.
Składanki papierowe, wydzieranki.
Naklejanie.
Ulepianie z gliny, masy solnej, plasteliny, ciastoliny, modeliny.
Ugniatanie kul z papieru.
Układanki typu konstrukcyjnego.
Gra na instrumentach muzycznych


IV.Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej (usprawniają rękę, przygotowują do nauki pisania, usprawniają grafikę i tempo pisania). Ogólne wskazówki dotyczące prowadzenia ćwiczeń:

- ćwiczenia powinny rozwijać:, wiarę dziecka we własne siły oraz motywację do pracy,

- początkowo rysujemy na dużych płaszczyznach powierzchni np. na

papierze pakowym, później wykorzystujemy kartki bloku

rysunkowego a następnie zeszyt rysunkowy,

- na początku używamy pędzli, kredy, węgla, flamastrów, później

kredek świecowych, ołówkowych,

- ważne jest malowanie dłońmi, palcami,

- uczymy rysowania linii pionowych później poziomych, skośnych,

następnie wprowadzamy koło (rysując je w kierunku przeciwnym

niż ruch wskazówek zegara), falistą linię, półkola i linię łamaną,

- rysujemy zgodnie z kierunkiem pisania od lewej ku prawej stronie

- karty,

- rysujemy linię ciągiem,

- przechodzimy od wzorów dużych do małych,

- ćwiczenia powtarzamy wielokrotnie, by wytworzyć trwałe ślady,

- utrzymujemy: zabawowy charakter ćwiczeń, różnorodność ćwiczeń,

- obserwujemy dziecko, notujemy w zeszycie obserwacji co dziecku

sprawia trudność, które czynności wykonuje sprawnie.

Ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk.
Malowanie dłonią, palcami, patykiem, kredą, pędzlem na dużych powierzchniach płaszczyzn.

Zamalowywanie całych powierzchni.
Malowanie dużych okrągłych form: balony, piłki... (w powietrzu, na tablicy, na kartonie).

Łączenie kreską wyznaczonych uprzednio punktów.
Pogrubianie konturów rysunku pędzlem, pisakiem, ołówkiem.
Wypełnianie konturów rysunków.

B. Ćwiczenia mięśni dłoni i palców wykonywane na małych

przestrzeniach.

1. Wypełnianie pisakami, kredkami konturów rysunków (książeczki do
kolorowania, stemple, kontury powstałe z obrysowanych szablonów):

- zamalowywanie,

- kreskowanie,

- wypełnianie linią ciągła pionową, poziomą, ukośną, falistą.

2. Pogrubianie konturów.
3. Kopiowanie rysunków (kalka: maszynowa, techniczna).
4. Kolorowane według instrukcji.
5. Kolorowanie według wzoru.

C. Ćwiczenia ruchów pisarskich.
1. Obrysowywanie szablonów (wewnętrznych, zewnętrznych).
2. Szlaczki:

- w liniaturze szerokiej, później odpowiadającej liniaturze zeszytu,

- według wzoru cały czas widzianego,

- według wzoru eksponowanego krótko,

- według własnego pomysłu.

3. Łączenie punktów wyznaczających rysunki;
4. Rysowanie na papierze kratkowanym.