Bezpieczne dziecko w sieci

Przewodnikami dzieci po sieci są rodzice. To oni uczą dziecko by korzystało z Internetu w sposób bezpieczny. Mądrzy, dbający o bezpieczeństwo swoich dzieci rodzice nie izolują ich od tabletu czy laptopa, są przewodnikami po mediach elektronicznych; wprowadzają dzieci w wirtualny świat i jako rodzice sprawują nad tym kontrolę Kontrola dziecięcej aktywności w sieci.

Poniżej przedstawiam kilka ważnych zasad:

1.Nigdy nie zostawiamy dziecka samemu sobie z urządzeniami mobilnymi

2.Wprowadzamy jasne zasady korzystania z urządzeń mobilnych

3.Trzymamy laptop, tablet w widocznym miejscu w domu, dzięki czemu łatwiej nam sprawować kontrolę nad tym kiedy i ile czasu dziecko spędza przed monitorem

4.Zakładamy dziecku odrębne konto użytkownika, w ten sposób dziecko nie skasuje przypadkowo danych (np. czas, strony internetowe, nie podawanie nikomu imienia, nazwiska itp.)

5.Kontrolujemy czas

6.Wybieramy programy i gry edukacyjne odpowiednie do wieku dziecka

7.Korzystamy z filtrów kontroli rodzicielskiej

8.Wspieramy i reagujemy, jeśli dziecko trafi na nieodpowiednią stronę.