Projekt ekologiczny ,,Ekokulturalne przedszkole".

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie ,,Żabki" będziemy podejmować różnorodne akcje i działania na rzecz ochrony Ziemi. Głównym celem zajęć będzie zaszczepienie w dzieciach chęci do działania i pokazywania, że każdy ma wpływ na kondycję naszej planety i jest za nią odpowiedzialny.

1. ,,Zielona sala"- stworzenie przyjaznego otoczenia.

W ramach pierwszego wyzwania dzieci chętne przyniosły do przedszkola wybraną roślinę doniczkową wraz z opisem i jej nazwą gatunkową. Podczas zajęć przedszkolaki dokonały charakterystyki rośliny, warunków potrzebnych do prawidłowego jej wzrostu oraz wykonały nawóz bananowy. Dzięki takim działaniom w sali przedszkolnej od razu zrobiło się zielono i przyjemnie. 

 20210930 1257462 20210921 0806021 20210921 0806242 20210921 0807023

 

Projekt edukacyjny z elementami arteterapii ,,Niezwykłe dni w przedszkolu"

W grupie realizowana jest innowacja z elementami arteterapii ,,Niezwykłe dni w przedszkolu”. Głównym założeniem programu jest wspieranie procesu edukacji i zdrowia psychicznego dziecka poprzez stworzenie mu możliwości do wyrażania własnych przeżyć, doświadczeń i emocji. W ramach prowadzonych zajęć stosowane są różnorodne techniki, formy i metody aktywizujące oraz atrakcyjne środki przekazu, jak np. : taniec, muzyka, plastyka, bajka. Wspomaganie rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości odbywa się w zakresie obszarów: fizycznego, poznawczego, społecznego, emocjonalnego. Tematyka zajęć zgodna jest potrzebami dzieci i powiązana z wyjątkowymi wydarzeniami przedszkolnymi.

 Katarzyna Krząścik

20 marca Międzynarodowy Dzień Szczęścia.

ds1 ds2 ds3 ds4 ds5

2 lutego obchodziliśmy Dzień Pozytywnego Myślenia. Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętności komunikacyjne oraz nazywania i opisywania własnych emocji. Dokonywały oceny postępowania, wyciągały wnioski do danych sytuacji. Rozwijały empatię oraz dostrzegały potrzeby innych. Szukały sposobów radzenia sobie z trudnościami, poprawienia nastroju sobie, bliskim, kolegom z grupy przedszkolnej. Dzieci wykazały się bardzo dużą dojrzałością i odpowiedzialnością za siebie nawzajem.

pm1 pm2 pm3 pm4 pm5

23 stycznia obchodziliśmy Dzień Pisma Ręcznego. Święto zostało ustanowione przez the Writing Instrument Manufactures Association (WIMA), a jego celem było uwagi na znaczenie i rolę pisma ręcznego. Data jest nieprzypadkowa ponieważ jest to dzień urodzin Johna Hancocka, który jako pierwszy złożył duży i ozdobny podpis pod Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

W dobie telefonów komórkowych, e-maili, Internetu Dzień Pisma Ręcznego stał się okazją do zapoznania dzieci z historią pisma. W ramach proponowanych zabaw przedszkolaki uczestniczyły w różnych działaniach rozwijających dziecięcą otwartość i ciekawość świata. Podejmowane aktywności miały na celu rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samodzielności, ekspresyjności w wyrażaniu emocji, osobistych uczuć, swobody twórczej oraz podnoszenia poziomu własnej akceptacji.

Dzień Pisma Ręcznego był również pretekstem do doskonalenia u dzieci sprawności manualnej oraz precyzji ruchów niezbędnych dla prawidłowego rozwoju poznawczego w tym pisania.

dp1 dp2 dp3 dp4 dp5 dp6 dp7 dp8 dp9 dp10 dp11 dp12 dp13 dp14

10 grudnia obchodziliśmy Dzień Ochrony Praw Dziecka. W ramach prowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się, że mają prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym ,,Konwencją o prawach dziecka”, uchwalaną w 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku. Starszakom zostały  zaprezentowane w formie obrazkowej wszystkie prawa zapisane w ,,Konwencji o prawach dziecka”. Wspólne omówienie ilustracji, rozmowa na temat prezentowanych zachowań, praw i obowiązków stały się inspiracją do wyrażenia przez dzieci refleksji i pozytywnych emocji w proponowanych działaniach w grupie.

 dop1 dop2 dop3 dop4 dop5 dop7 dop8 dop6

21 listopad to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Celem prowadzonych zajęć w grupie było uwrażliwienie dzieci na wzajemną życzliwość i umiejętność bycia uważnym na siebie oraz innych. Podczas spotkania dzieci przypomniały pozdrowienia i miłe gesty, którymi obdarowują bliskich, kolegów i koleżanki. Dzieliły się przykładami dobrych uczynków wobec rodziny. Wyrażały uczucia i emocje w stosunku do siebie. Pokonywały ograniczenia i nieśmiałości podczas wspólnych zabaw na sali. Wzmacniały poczucie bycia dobrym i miłym. Okazywały sobie wiele ciepła i życzliwości wręczały samodzielne rysunki. Wykazały się ogromną wrażliwością i dobrocią  na potrzeby innych. Podjęte tematy miały na celu podkreślenie ogromnej roli życzliwości i pozdrowień w codziennym życiu.

dz1  dz2  dz3  

dz4  dz6  dz7  dz8  dz9  dz10  

dz11

10 października obchodziliśmy Dzień Drzewa. Podczas słonecznej pogody wybraliśmy się do pobliskiego parku. Okazało się, że środowisko przyrodnicze daje wiele możliwości poznania. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się drzewom, nazywały, dotykały,  słuchały, naśladowały i odkrywały. W trakcie bliskiego kontaktu z przyrodą chętnie wyrażały emocje i odczucia. Po powrocie do przedszkola malowały własne drzewa, tańczyły do muzyki i dobrze się bawiły. Na zakończenie dzieci chętne narysowały to, co lubią robić pośród drzew same, z mamą, z tatą lub rodzeństwem.  

dd1 dd2 dd3 dd4 dd5 dd6 dd7 dd8 dd10 dd11 dd12 dd13 dd14 dd15

 

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzieci obejrzały ekranizację książki Petera Reynoldsa ,,The Dot”, która stała się inspiracją do rozmowy na temat pokonywania trudności i nieśmiałości. Podczas spotkania przedszkolaki bawiły się kolorowymi kropkami,  opowiadały o swoich doświadczeniach i napotkanych problemach. Szukały sposobów radzenia sobie z kłopotami i chwilowymi niepowodzeniami. W czasie tańca swobodnie wyrażały emocje w tańcu, a następnie narysowały to z czego są dumne i zadowolone, co potrafią robić najlepiej. Wszystkie dzieci wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w realizacji wyżej wymienionych działań.

dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6

dk7 dk8                   

                 

Koło zainteresowań ,,Muzyczne dźwięki"

Pomysł utworzenia koła zainteresowań ,,Muzyczne dźwięki" zrodził się podczas obserwacji żywego zainteresowania dzieci muzyką, tańcem, rytmem. Celem prowadzonych zajęć będzie rozbudzanie wśród przedszkolaków zainteresowania muzyką, rozwijanie indywidualnych zdolności, uwrażliwienie na piękno muzyki i czerpanie przyjemności.

Słuchanie muzyki od najmłodszych lat ma znaczący wpływ na rozwój intelektualny dziecka, ponieważ wyrabia umiejętność koncentracji i uwagi, poprawia pamięć, rozwija myślenie logiczne i abstrakcyjne, ma wpływa na wrażliwość i poczucie estetyki.

Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć dzieci będą miały możliwość rozwijania ekspresji twórczej,  umiejętności słuchania i charakteryzowania utworu, swobodnej interpretacji wokalnej, ruchowej i plastycznej. Dodatkowo zdobędą wiedzę o instrumentach muzycznych i sposobie wydobywania dźwięków.  Będą grać na instrumentach perkusyjnych dostępnych w przedszkolu oraz tworzyć własne z dostępnych materiałów. Ponadto poznają wybrane sylwetki kompozytorów i muzyków polskich oraz zagranicznych.

Mam nadzieję, że kontakt dzieci z muzyką rozbudzi ciekawość, uwrażliwi …, a może nawet rozwinie drzemiący talent!  

                                                                                                                                                                                  Katarzyna Krząścik

Dźwięki muzyki Modesta Musorgskiego

Cele:

-poznanie wybranych instrumentów muzycznych m.in. tuba, waltornia, puzon, marimba

-podejmowanie prób określania charakteru muzyki

-tworzenie własnej interpretacji utworu z użyciem instrumentów perkusyjnych

-rozwijanie ekspresji ruchowej i wyobraźni plastycznej

,,Gnom"

 g1  g2 g3  g4 g7 g8  g10  g11 9

 

Dźwięki muzyki CamilleaSaint- Saensa

Cele:

-poznanie wybranych instrumentów

-rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki w utworze

-poznanie terminów muzycznych określających tempo- allegroandante

-rozwijanie ekspresji ruchowej i plastycznej

,,Żółwie"

ż1  ż2  ż3  ż4  ż5  ż6  ż7

Dźwięki muzyki Mikołaja Rimskiego - Korsakowa

Cele:

-rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki w utworze

-utrwalenie znajomości pojęć crescendo oraz diminuendo

-rozwijanie twórczej ekspresji muzycznej poprzez improwizację wokalną

,,Lot trzmiela"

lt1  lt2  lt3  lt4  lt5  lt6

 

Dźwięki muzyki Roberta Schumanna

Cele:

- rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki w utworze

-poznanie układu klawiatury fortepianu

-zwrócenie uwagi na zmiany tempa w utworze

-rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastyczne

,,Motyle"

rs1  rs2  rs3  rs4 rs5  rs6  rs8  rs9  rs10  rs11

 

Dźwięki muzyki Gioacchina Rossiniego

Cele: 

-poznanie muzycznych nazw głosów ludzkich

-rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich

- zapoznanie z pojęciem melizmat

- rozwijanie swobodnej improwizacji ruchowej

-rozwijanie zdolności plastycznych i wokalnych

,,Duet kotów"

 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5  dk6

 

Dźwięki muzyki Camille’a Saint-Saensa

Cele:

- poznanie wybranych instrumentów smyczkowych i klawiszowych

- rozwijanie ekspresji wokalnej, ruchowej i plastycznej

-rozpoznawanie brzmienia i charkateru muzyki w utworze 

- określanie tempa w utworze accelerando/ritenuto

- poznanie szczegółowej budowy instrumentu 

-tworzenie własnej interpretacji utworu z użyciem instrumentów muzycznych

-rozwijanie twórczej ekspresji muzycznej, improwizacji ruchowej

 ,,Łabędź"

ł1 ł2 ł3 ł4 ł5 ł6

,,Kogut i kury”

kk1 kk2 kk3 kk4 kk5 kk6

,,Wstęp i Marsz królewski lwa”

wm1 wm2 wm3 wm4 wm5 wm6 wm7 wm8

Dźwięki muzyki Franciszka Schuberta

Cele:

- rozwijanie twórczej ekspresji poprzez improwizację 

-rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki

- utrwalenie rodzajów muzycznych głosów ludzkich- sopran, alt, tenor, bas

 ,,Pstrąg"

p p2 p3 p4 p5 p6

Dźwięki muzyki Modesta Musorgskiego.

 Cele:

- rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki w utworze

- poznanie wybranych instrumentów muzycznych

- zapoznanie z pojęciem scherzo 

- tworzenie własnej interpretacji utworu z użyciem instrumentów perkusyjnych

- rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej

 

,,Taniec kurcząt w skorupkach”

tk1 tk3 tk4 yk2 tk8 tk5 tk6 tk7

 

Małopolski konkurs plastyczny ,,Awantura o Skrzyszowską Maję"

We wrześniu dzieci chętne wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: ,,Awantura o Skrzyszowską Maję"  organizowanym przez Koło Pszczelarzy Skrzyszów. Przywołany konkurs był częścią działań w ramach projektu ,,Bez pszczół nie ma nas” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

 1k

 

Akcja charytatywna

We wrześniu bieżącego roku dzieci z grupy ,,Żabki" wykonały pracę plastyczną ,,Przedszkolaki o dużych sercach", która została podarowana na licytację przedmiotów Fundacji Amici Pauperis. Dochód z przeprowadzonej aukcji ma zostać przeznaczony na program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży w gminie Czernichów.

20210910 1338444 20210920 2052215 20210910 1318481 20210910 1328242 20210910 1336273