przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 


 

Naszą stronę odwiedziło dzisiaj osób 42

ZASADY ODPŁATNOŚŒCI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W CZERNICHOWIE
( obowiązujące od 01.09.2013)


1.Wysokoœć opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu (śniadanie , obiad , podwieczorek ) - ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art.67 a Ustawy o systemie oœświaty
Od 01.11.2013 r - stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł za dzień .
(stawka może ulec zmianie w zależnoœci od zmieniających się cen artykułów żywieniowych )


2.Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw o systemie oświaty oraz niektórych ustaw, opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1,00 zł. (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego)


3.Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola , rodzice (prawni opiekunowie ), podpisują Umowę (załącznik nr.2 ) z Dyrektorem Przedszkola, w której pisemnie deklarują liczbę godzin korzystania (załącznik nr. 3 ) w danym roku szkolnym przez dziecko œświadczeń opiekuńczo-wychowawczych.