PODZIĘKOWANIE

tulipany

Składamy serdeczne podziękowania 

Panu Łukaszowi Wolskiemu oraz pozostałym Druhom OSP Wołowice

za podarowanie naszym Przedszkolakom przyborów plastycznych oraz atrakcyjnych zabawek.

Dziękujemy !