Niektóre z naszych prac plastycznych i technicznych...

2341

 

 

Interaktywne zabawy ze słowami

Dzieci doskonaliły swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania liter, dokonywania analizy i syntezy sylabowej, umiejętności czytania z wykorzystaniem internetowych gier edukacyjnych. „Biedronki” z zapałem rozwiązywały kolejne zadania, wzajemnie sobie pomagały i wspierały w działaniach. Nowoczesne technologie wspierają dzieci w umiejętności samokształcenia i korzystania z dostępnych źródeł. Przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie, w którym głównym narzędziem komunikacji jest technologia.

 

Nowoczesna nauka matematyki


Nowe technologie multimedialne i informatyczne nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia. Bazując na naturalnej ciekawości dzieci wprowadzamy w pracy dydaktycznej elementy nowoczesnych technologii. Grupa „Biedronek” z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej zdobywała wiedzę i utrwalała wiadomości z zakresu matematyki. Dzieci bardzo chętnie pokonywały kolejne wyzwania. Taka forma zajęć wyzwoliła u dzieci aktywność i ciekawość poznawczą, niezwykle przyciągnęła uwagę dzieci, polepszyła ich koncentrację. Niewątpliwie wpłynęła na większą skuteczność nauczania.