DLACZEGO DŁUGIE OGLĄDANIE TELEWIZJI I GRANIE W GRY KOMPUTEROWE NIE SŁUŻY DZIECIOM?

 

Zbyt długi czas spędzany przed komputerem i telewizorem wywołuje u dzieci wiele negatywnych skutków, w tym:

 1. Nadpobudliwość i trudności z koncentracją (bardzo szybki potok obrazów – często po kilka w jednej sekundzie – uszkadza zdolność skupiania uwagi; bombardowane dźwiękiem i szybko zmieniającymi się obrazami mózgi nie są w stanie nadążyć za akcją z linearnym myśleniem, są natomiast poddane ciągłej, potężnej stymulacji sensorycznej i emocjonalnej.
 2. Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu dziecka.
 3. Brak umiejętności językowych, ponieważ głównym narzędziem mediów elektronicznych jest obraz, nie słowo.
 4. Brak umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów (język i zdolność koncentracji to główne narzędzia myślenia).
 5. Zanik wyobraźni (dziecku trudno konkurować ze sztabami dorosłych grafików opracowujących animacje do filmów lub gier komputerowych, więc rezygnuje z tworzenia własnych obrazów i wyobrażeń).
 6. Nieumiejętność przewidywania konsekwencji – w telewizji i grach ważne jest tu i teraz.
 7. Lenistwo umysłowe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji produktów kultury masowej.
 8. Niecierpliwość, potrzebę ciągłej zewnętrznej stymulacji i rozrywki, szybkie popadanie w nudę.
 9. Niezadowolenie z własnego wyglądu podsycane celowo przez kulturę masową i przemysły kosmetyczne oraz modowe lansujące nierealistyczne i niezdrowe standardy wyglądu i urody, co może prowadzić do zaburzeń w jedzeniu i/lub do depresji.
 10. Niezadowolenie z dotychczas posiadanych rzeczy.
 11. Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym życiu.
 12. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków z członkami rodziny.
 13. Obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji emocjonalnej.
 14. Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własną twórczość, rozmowy itd.).
 15. Zaburzenia w rozwoju fizycznym.
 16. Lęki i fobie, pesymizm, niepokój, nieufność.
 17. Wady wzroku, wady postawy, otyłość.
 18. Chroniczne zmęczenie.

Nadmiar godzin spędzonych przed ekranem i wybór nieodpowiednich programów zakłóca rozwój dziecka we wszystkich sferach – fizycznej, psychicznej, intelektualnej i społecznej.

Co warto zrobić?

 • Usunąć telewizor i komputer z pokoju dziecka i ustawić go we wspólnej przestrzeni domu.
 • Ograniczyć ilość czasu spędzanego przed ekranem (zarówno swojego, jak i dzieci).
 • Wspólnie z dziećmi wybrać kilka programów w tygodniu (np. trzy) – mądrych, rozwijających lub przynoszących rozrywkę na odpowiednim poziomie.
 • Towarzyszyć dzieciom podczas oglądania lub grania.
 • Zaproponować ciekawe, wspólne spędzanie czasu; zamiast telewizji, gier komputerowych i surfowania po Internecie – czytanie, zabawy, rozmowy, wyprawy.

Pamiętajmy – dzieci uczą się głównie poprzez obserwację dorosłych. Jeśli sami spędzamy czas wolny przed ekranem komputera czy telewizora, będzie to oczywista aktywność także dla naszych dzieci! Jeśli natomiast widzą nas z książką, to właśnie ona staje się dla nich wyznacznikiem tego, gdzie warto kierować swoją energię.