Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkim trzecioklasistom należą się pochwały za zaangażowanie, recytowane wierszyki i kolędy. Nasze Przedszkolaki z ogromną radością zaśpiewały kolędy i pastorałki dla starszych kolegów, za kolędę zostały nagrodzone brawami i podziękowaniem z rąk Pani Dyrektor Anny Rams.