Uprzejmie informujemy, iż REKRUTACJA dzieci do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie na rok szkolny 2024/2025 – rozpoczyna się z dniem 19 lutego 2024r . 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do pobrania – znajdują się na naszej stronie, w zakładce:               O PRZEDSZKOLU – Rekrutacja. Wnioski rekrutacyjne wraz z kompletem dokumentów należy składać w siedzibie przedszkola w godzinach 7.30-15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024r

ZAPRASZAMY!