Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowania muzyką Fryderyka Chopina
 • zachęcanie do słuchania muzyki klasycznej
 • rozwijanie myślenia logicznego i abstrakcyjnego
 • kształtowanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole w Czernichowie, ul. Rynek 3, 32-070 Czernichów.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie w wieku od 3 do 6 lat.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat ,,Muzyka Fryderyka Chopina oczami dzieci”

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną.

5. Pracę konkursową należy wykonać do jednego z czterech wcześniej wysłuchanych utworów muzycznych:

 • Fryderyk Chopin „Mazurek B-dur Op. 7 nr 1”
 • Fryderyk Chopin ,,Nokturn Es-dur op.9 nr 2”
 • Fryderyk Chopin ,,Preludium A- dur op.28 nr 7
 • Fryderyk Chopin „Walc a-moll”

Wskazówki dla Rodzica:

 1. Przygotowanie miejsca pracy.
 2. Zgromadzenie materiałów plastycznych.
 3. Wprowadzenie cichej i spokojnej atmosfery.
 4. Włączenie wybranego utworu muzycznego.
 5. Przeprowadzenie krótkiej rozmowy na temat odczuć dziecka, nastroju i wyobrażeń.
 6. Włączenie ponowne utworu. Wykonywanie przez dziecko pracy, która oddaje towarzyszące mu uczucia i skojarzenia (nagranie dziecku można odtwarzać kilkakrotnie)
 7. Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem na temat powstałej pracy.

6. Format pracy plastycznej: A4 lub A3. Forma pracy: płaska.

7. Technika wykonania pracy dowolna (np.: malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie)

8. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł utworu, który był inspiracją do wykonania pracy, nazwa grupy przedszkolnej

9. Prace plastyczne można składać u wychowawców grup do 19.11.2021 r.

10. Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez organizatorów konkursu.

11. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez jedno dziecko.

12. Kryteria oceny: samodzielność, staranność, ogólne wrażenie artystyczne

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

14. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w holu przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

15. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają drobne upominki.

16. Prace konkursowe zostaną umieszczone na wystawie w holu Przedszkola.

17. Prace plastyczne zostaną zwrócone po ich prezentacji.

                                                                                                                                                                                           Koordynator konkursu: Katarzyna Krząścik